Празник на музиката – концерт на Георги Корназов NEW GENERATION

На 22.06.2023, открита сцена « Охлюва », начало 19:00 ч.