Изпити DELF/DALF - представяне


 

 

DELF (Диплома за изучаване на френски език) и DALF (Диплома за задълбочено изучаване френски език) са официални дипломи, издадени от Министерството на националното образование на Франция да удостовери, френските езикови умения на чуждестранни кандидати.  DELF и DALF се състоят от 6 независими дипломи, съответстващи на 6 нива –А1, А2, В1, В2, С1, С2.

 

Дати за записване за  DELF от  13.05.2019 до  15.06.2019

 

Календар          DELF Junior
A1 Junior –   24.06.2019 -120 лв

A2  Junior  – 24.06.2019 – 120 лв.

B1  Junior-    24.06.2019 – 170 лв.

B2  Junior –  25.06.2019 -170 лв.

 

 

Календар          DELF Tous publics
A1 Tous publics–   26.06.2019 – 160 лв.

A2  Tous publics–   –26.06.2019 – 160 лв.

B1 Tous publics–    26.06.2019 -240 лв.

B2  Tous publics–   27.06.2019  – 240 лв.

 

 

Начин на записване и провеждане:

  • Записването  се осъществява в офиса на Алианс Франсез гр. Бургас или  Френския център на ПГРЕ Г.С.Раковски. след представяне на документ за самоличност.
  • На изпита, трябва да се представи документ за самоличност.

 

Fiche d’inscription

Laissez un commentaire