Начало


Защо Алианс франсез – Бургас?

Алианс Франсез в  България желае да  насърчава чрез диалог на културите по-добро разбирателство между народите  и дух на сътрудничество

Единствено тук ще получите:

  • курсове за всички възрасти и за всички нива
  • програми, изготвени според Вашите желания или тези на Вашите фирми – съвременни и ефикасни методи
  • висококвалифицирани преподаватели
  • международно признати дипломи, регламентирани от Съвета на Европа
  • индивидуално отношение през цялото обучение
  • Медиатека – книги, списания, СD, DVD
  • ТV – 5 Monde – канал на франкофонската телевизия
  • Информации за обучение във Франция и България на френски език

АЛИАНС ФРАНСЕЗ – БУРГАС Е МЯСТО ЗА ПРИЯТНИ И ИНТЕРЕСНИ СРЕЩИ.

ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ