История


Пол Камбон –инициатор и създател на Алианс Франсез

Пол Камбон –инициатор и създател на Алианс Франсез

Алианс Франсез е международна организация създадена през 1883 в Париж, която има за цел да разпространява френски език в целия свят, да организира културни мероприятие и да развива интерс към франкофонската култура.

Алианс Франсез в България желае да насърчава чрез диалог на културите по-добро разбирателство между народите и дух на сътрудничество.

Алианс Франсез Бургас е свързана с името на Maтю Хаджипетров, който следва в Париж и е член на Почетния легион. От 1922-1925 той е секретар на Българо-Швейцарски съюз . След завръщането си в България Maтю Хаджипетров основава и ръководи Алианс Франсез- Бургас. Асоциацията бързо набира симпатиите на интелектуалците. През това време публиката се разширява, има голям интерс към курсовете, културни дейности се разнообразяват. В 1922 г. между Франция и България се подписва нова конвенция за културно и училищно сътрудничество, което улеснява културните връзки между двете страни. Тези години могат да се наричат Златен век на организацията Алианс Франсез в България.

За съжаление в Българияе през 1948 г. Асоциацията Алианс Франсез е затворена, с министерско постановление забраняващо тяхното съществуване.
Много по-късно, след падането на социалистическия режим Асоциацията се създава отново.През 1991 Алианс Франсез Бургас отваря отново врати. Малък екип от Бургас прави възможно реализирането на множество културни действия, но важно място заема езиковото обучение на френски.